25/11/10

Γερμανική πρόταση για ευρω-ομόλογα με ρήτρα


Πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα ομόλογα που θα εκδίδονται από χώρες της ευρωζώνης από το 2011 θα περιλαμβάνουν ρήτρα ευθύνης ιδιωτών ομολογιούχων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο μηχανισμό διάσωσης της ΕΕ μετά το 2013, επεξεργάζεται η Γερμανία.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η ρήτρα συλλογικής δράσης (collective action clauses-CACs) θα επιτρέπει σε χώρες να αναδιαρθρώσουν το χρέος τους, εάν δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν, με τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους: την επιμήκυνση του χρόνου λήξης των ομολόγων, τη μείωση των πληρωμών για τόκους, την περικοπή χρέους (haircut) ή την απομείωσή του. Οι ιδιώτες ομολογιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η ρήτρα αυτή θα προβλέπεται για τα ομόλογα που εκδίδονται μετά το 2011, έτσι ώστε η εφαρμογή της να ξεκινήσει με την έναρξη του νέου μηχανισμού διάσωσης που το Βερολίνο επιδιώκει να τεθεί σε ισχύ από το 2013, όταν λήξει ο τωρινός, προσωρινός ευρωπαϊκός μηχανισμός διάσωσης.

«Δεδομένου ότι οι CACs θα συμπεριλαμβάνονται μόνο στις νέες εκδόσεις ομολόγων, θα χρειαστεί κάποιο χρόνος πριν υπάρξει επαρκής ποσότητα ομολόγων υπό τους νέους όρους για να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο αυτό», αναφέρεται σε κυβερνητικό έγγραφο με ημερομηνία την 11η Νοεμβρίου. «Είναι απαραίτητο να εξεταστεί το περιεχόμενο, και ενδεχομένως να γίνει κάποια αναπροσαρμογή και τυποποίηση των όρων έκδοσης των ομολόγων στην ευρωζώνη, αν είναι δυνατόν ήδη από το 2011.»

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Βερολίνο δεν έχει ακόμη καταλήξει στις λεπτομέρειες του σχεδίου του για το νέο μηχανισμό. «Υπάρχει λόγος που δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμη και αυτό διότι οι προτάσεις αλλάζουν από μέρα σε μέρα», δήλωσε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής της 28ης Οκτωβρίου να τροποποιήσουν την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων από τα μέσα του 2013, όταν αναμένεται να εκπνεύσει η σημερινή, προσωρινή ασπίδα προστασίας.

Η γερμανική πρωτοβουλία για την ρήτρα θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στα μέσα Δεκεμβρίου.

Πηγή: Reuters