5/11/10

Ποιο κόμμα αντιπροσωπεύει το μεγαλυτερο ποσοστό των Ελλήνων?

Αυτό είναι το κόμμα με την μεγαλύτερη πλειοψηφία!!!


johnnylzep