30/11/10

Αθήνα: Εκτός επιχειρηματικού χάρτη

Εκτός του επιχειρηµατικού χάρτη της Ευρώπης βρίσκεται η Αθήνα. Σύµφωνα µε την έρευνα «European Cities Monitor» της Cushman & Wakefield, υστερεί σε σχεδόν όλα τα κριτήρια που λαµβάνουν υπόψη τα επιτελικά στελέχη µεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όταν εξετάζουν το ενδεχόµενο επέκτασής τους.

Για το 2010 η Αθήνα κατατάσσεται στην 36η θέση, σε σύνολο 36 πόλεων, και η αυτή κατάταξη της ελληνικής πρωτεύουσας είναι χειρότερη από άλλες χρονιές. Το 2006 η Αθήνα κατέλαβε την... 32η θέση,για να υποχωρήσει το 2007 στην 33η, το 2008 και 2009 στην 34η θέση και φέτος στην τελευταία,την 36η.

Στιςπρώτεςεπιλογές των επιχειρήσεων για επέκτασή τουςβρίσκονταιτο Λονδίνο, το Παρίσι και ηΦρανκφούρτη και ακολουθούν οι Βρυξέλλες, η Βαρκελώνη,το Αµστερνταµ, το Βερολίνο καιη Μαδρίτη.

Τι εξετάζει η έρευνα
Η έρευνα εξετάζει παράγοντες όπως η διαθεσιµότητα εκπαιδευµένου προσωπικού, η εύκολη πρόσβαση σε αγορές-πελάτες, η ποιότητα τηλεπικοινωνιών, η συγκοινωνία µε άλλες πόλεις και χώρες, το κόστος του προσωπικού, το κλίµα που η κυβέρνηση δηµιουργεί για επιχειρήσεις µέσω φορολογίας ήφορολογικών κινήτρων, η ποιότητα και διαθεσιµότητα των ακινήτων, η ευκολία µεταφοράς µέσα στην πόλη, η ποιότητα ζωής και η µόλυνση του περιβάλλοντος.

Στη διαθεσιµότητα καταρτισµένου προσωπικού, η Αθήνα καταλαµβάνει την τελευταία (36η) θέση και στην ποιότητα τηλεπικοινωνιών την 21η θέση. Στο κόστος προσωπικού όµως κατέχει την 8η, ενώ στη διαθεσιµότητα γραφειακών χώρων και στην ποιότητα ζωής την 30ή, και στη µόλυνση περιβάλλοντος την 29η θέση.

Τα Νέα