12/11/10

Επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στο τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου έναντι 1% στο δεύτερο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση ήταν 1,9% υψηλότερα.

Η επέκταση οφείλεται κυρίως στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας, που ανήλθε στο 0,7% σε τριμηνιαία βάση και 3,9% σε ετήσια.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας, η Ελλάδα είναιη μόνη χώρα της Ευρωζώνης με ύφεση σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2010, ενώ συνολικά στην ΕΕ μόνο δύο χώρες μέλη παρουσιάζουν ύφεση, η Ελλάδα και η... Ρουμανία (-2,3%).

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1896327