1/11/10

Η φωτογραφία της ημέρας!

Γυμνός αντικατοπτρισμός
από το Βαγγέλη Μαλέρδο

Ευχαριστούμε το Βαγγέλη για τη φωτογραφία και τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό της προηγούμενης εβδομάδας! Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή!

Περιμένουμε τις δικές σας φωτογραφίες στη διεύθυνση elegsis@gmail.com.

Παράλληλα, να ψηφίζετε στη δεξιά στήλη του blog για τη φωτογραφία της εβδομάδας!

Τα λέμε μέσα από τις φωτογραφίες!

Φιλικά,
elegsis