8/12/10

Ψαλίδι 40% σε µισθούς των ∆ΕΚΟ

Σε κλειστή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, στην οποία µετείχαν οι υπουργοί Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου, Υποδοµών και ∆ικτύων ∆. Ρέππας και  Περιβάλλοντος Τ. Μπιρµπίλη (φωτογραφία αρχείου), αποφασίστηκε το νοµοσχέδιο για τη δραστική µείωση των αµοιβών των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ να κατατεθεί από το υπουργείο  Οικονοµικών και στις διατάξεις του να περιληφθούν και οι 52 δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
Ηλεκτροσόκ για τους εργαζοµένους των ∆ΕΚΟ αποφάσισε χθες η κυβέρνηση. Θα προχωρήσει σε άµεση µείωση των αµοιβών τους, µείωση που µπορεί να φτάσει έως και το 40% των συνολικών αποδοχών τους, σε µια προσπάθεια να περικόψει τα ελλείµµατα των ∆ΕΚΟ. 


Παράλληλα η κυβέρνηση θέλει να εξισορροπήσει έως έναν βαθµό µε τις περικοπές αυτές, τις θυσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι. Επιβάλλεται πλαφόν στο σύνολο των αποδοχών τους, µε αποτέλεσµα κανείς να µην αµείβεται µε περισσότερα από 4.000 ευρώ µηνιαίως, αλλά δεν θα πειραχτούν καθόλου οι µισθοί κάτω από τα 1.800 ευρώ τον µήνα. Οπως αποφασίστηκε σε κλειστή σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών υπό τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, η κυβέρνηση θα «κουρέψει» άµεσα τις αµοιβές των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ, δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό την πρόθεσή της να προχωρήσει εδώ και τώρα στις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτεί η τρόικα. Παράλληλα προωθεί άµεσα νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις εργασιακές αλλαγές που αφορούν όχι µόνο τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και τις ∆ΕΚΟ. Σεσυνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου αύριο Πέµπτη, θα συζητηθεί και ο νέος αναπτυξιακός νόµος, µε εισήγηση του αρµόδιου υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειµένου να συµπληρωθεί το τρίπτυχο των παρεµβάσεων που επιχειρούνται έτσι ώστε η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει βάσει του Μνηµονίου. 


Πρόβληµα στις εισηγµένες
Στην ίδια σύσκεψη(στην οποία µετείχαν οι υπουργοί ΟικονοµικώνΓ. Παπακωνσταντίνου, Υποδοµών και ∆ικτύων ∆. Ρέππας, Περιβάλλοντος Τ. Μπιρµπίλη, και η κ. Ρ. Βάρτζελη) αποφασίστηκε το νοµοσχέδιο για τη δραστική µείωση των αµοιβών των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ να κατατεθεί από το υπουργείο Οικονοµικών και στις διατάξεις του να περιληφθούν και οι 52 δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Εκτιµήθηκε ότι θα δηµιουργηθεί ένα µικρό ίσως πρόβληµα µε επιχειρήσεις όπως η ∆ΕΗ, η ΕΥ∆ΑΠ, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ κ.λπ. πουείναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αλλά όπως αναφέρθηκε, η συµπερίληψή τους θα επιτευχθεί µε άµεση σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των µετόχων και πρόταση (για το «κούρεµα») του βασικού µετόχου που είναι το ∆ηµόσιο.Αν και στη συζήτηση τέθηκε θέµα για το αν θα έπρεπε σε ορισµένες ∆ΕΚΟ να υπάρξει λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, µια διαφορετικού χαρακτήρα αντιµετώπιση (όπως για παράδειγµα στα µέσα µαζικής µεταφοράς), η απόφαση ήταν να υπάρξει «οριζόντια» µείωση, ώστε να µη δηµιουργηθεί η εικόνα ότι εφαρµόζεται πολιτική δυο µέτρων και δυο σταθµών. 


Οπλο της κυβέρνησης γιατη δραστική µείωση των αµοιβών, όπωςαναφέρθηκε από κυβερνητική πηγή, είναι το γεγονός ότι σε αλλεπάλληλες µετρήσεις της κοινής γνώµης έχει καταγραφεί έντονη δυσφορία των ερωτηθέντων για τις υψηλές αµοιβές των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ, καθώς και για τα εργασιακά προνόµια που απολαµβάνουν. Η κυβέρνηση όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη της Οµάδας στρατηγικού σχεδιασµού, που συνεδρίασε υπό τον Γιώργο Παπανδρέου αµέσως µετά, θα αντιµετωπίσει µε επιχειρήµατα στην κοινωνία τις όποιες αντιδράσεις των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ. 
Εξορθολογισµός του προσωπικούΘα τονιστεί επίσης ότι θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όσων εκτων υπάλληλωνστις ∆ΕΚΟ εργάζονται σ’ αυτές µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ θα υπάρξει εξορθολογισµός του προσωπικού, έτσι ώστε όσοι εξ αυτών κριθεί ότι δεν προσφέρουν έργοανάλογο των αµοιβών που εισπράττουν, να µεταταγούν σε άλλες θέσεις του ∆ηµοσίου για την κάλυψηκενών που θα δηµιουργηθούν από το πάγωµα των προσλήψεων. Στη σύσκεψη της Οµάδας στρατηγικού σχεδιασµού τονίστηκε από τον Πρωθυπουργόότι το επόµενο διάστηµα είναι πολύ κρίσιµο για την υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι τηςτρόικας και πως πρέπει να επιταχυνθεί η προσπάθεια για να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των αλλαγών. 


Αναµένουν αντιδράσεις
Εκτιµήθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, ότιοι αλλαγές θα προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις µεταξύ των εργαζοµένων στις∆ΕΚΟ, µε επιπτώσεις στο κοινωνικόσύνολο, παραµονές εορτών, και ότι η κυβέρνηση θα πρέπεινα δείξει αποφασιστικότητα έναντι των πιέσεων πουφυσιολογικά θα δεχτεί. 


Αυτό το κλίµα προκύπτει από τις επαφές που είχαν κοµµατικάστελέχη µε συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονταιστις ∆ΕΚΟ, επαφέςαπό τις οποίες προέκυψε ότι πολλάσυνδικαλιστικά στελέχη εµφανίζονταιανένδοτα να δεχθούντις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση. Μάλιστα ορισµένα από τα στελέχη αυτά φέρεται να έχουν διαµηνύσει ότι δεν έχουν πρόβληµα ακόµη και να τεθεί υπό αµφισβήτηση η κοµµατική τους ιδιότητα, αν είναι να δοθεί στους εργασιακούς τους χώρους η εντύπωση ότι «συµβιβάστηκαν» ή ότι «υπακούουν στην κοµµατική γραµµή»! Στη σύσκεψητης οµάδας στρατηγικού σχεδιασµού ο Πρωθυπουργός ζήτησε, σύµφωναµε πληροφορίες, να οργανωθεί όσο γίνεταικαλύτερα η παρουσία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ στη συζήτησηεπί του προϋπολογισµού του 2011, συζήτηση την οποία χαρακτήρισε κρίσιµη για τη συνέχεια. 
tanea.gr