22/10/10

Απορρόφηση της Δίας από τη Eurobank

Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της Δίας ΑΕΕΧ από την Eurobank EFG, με σχέση ανταλλαγής 6,2 μετοχές της Δίας προς 1 μετοχή της Eurobank EFG, ανακοίνωσαν οι διοικήσεις των δύο εταιρειών.

Με βάση την τελευταία (21.10.2010) τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank EFG (€5,12), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Δίας σε €0,83, δηλαδή premium 31% επί της τελευταίας χρηματιστηριακής της τιμής και έκπτωση 24% επί της εσωτερικής της αξίας.

Με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος του τελευταίου τριμήνου της μετοχής της Eurobank EFG (€5,23), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη σημερινή μετοχή της Δίας σε €0,84, δηλαδή σε premium 34% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Δίας κατά το τελευταίο τρίμηνο και σε έκπτωση 21% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Δίας είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται κατά κύριο λόγο από εισηγμένες μετοχές εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες αγορές της ευρύτερης περιοχής (νοτιοανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Αίγυπτος), και δευτερευόντως από ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ρευστά διαθέσιμα.
naftemporiki.gr